Menu
Mỹ: Thị trường thất vọng với dữ liệu sản xuất

Mỹ: Thị trường thất vọng với dữ liệu sản xuất

Dữ liệu sẽ chỉ làm tăng sự đánh giá ảm đạm của nền kinh tế vương quốc thống nhất tại thời điểm mưu đồ chính trị gia tăng, và phải giữ giọng điệu tiêu cực để giao dịch ở Sterling. Họ đang bắt đầu ổn định, ông nói. Nếu bạn nhận ra rằng bạn đang […]