Menu
Best Forex Guidance Tin tức Forex AUD / USD có thể tăng thêm khi nắm giữ hỗ trợ, triển vọng giá đô la Úc

AUD / USD có thể tăng thêm khi nắm giữ hỗ trợ, triển vọng giá đô la Úc

AUD / USD có thể tăng thêm nếu các cuộc biểu tình của cặp AUD / NZD. Những người chơi lớn giao dịch cặp này sẽ có thể kiếm được lợi nhuận tốt trên giá vào cửa của họ.

Thứ nhất, nhìn vào các điều kiện thị trường hiện tại trong bối cảnh quá trình chuyển đổi sang suy thoái kinh tế thế giới mới.

Có sự không chắc chắn trong hầu hết các lĩnh vực. Bạn có thể thấy rằng Đô la Úc hiện đang giao dịch dưới mức đồng bạc xanh, điều đó có nghĩa là mức tăng của nó sẽ nhiều hơn bình thường.

Thứ hai, khi bạn nhìn vào cách đồng đô la Úc bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trên toàn thế giới, hãy nhìn vào các nền kinh tế châu Á có mức tăng trưởng GDP lớn nhất. Những nền kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đang trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn. Đồng tiền đã yếu hơn ở những nước này. Nếu bạn nhìn vào những tin tức từ các quốc gia này, bạn sẽ thấy rằng tiền tệ của họ đang yếu đi.

Thứ ba, nhìn vào sức mạnh của tiền tệ trong tháng qua. Đồng tiền đã đạt được sức mạnh đáng kể trong giai đoạn này và nó đang tiếp tục làm như vậy. Nhìn vào các chuyển động của AUD / USD trong tháng qua.

Thứ tư, nhìn vào sức mạnh của tiền tệ ở châu Á. Khi Đô la Úc yếu hơn đồng bạc xanh, thì bạn nên kỳ vọng AUD / USD mạnh hơn.

Khi Đô la Úc mạnh hơn so với Đô la Mỹ, bạn có thể mong đợi triển vọng giá sẽ được cải thiện. Điều này là do, sức mạnh của Đô la Úc phản ánh sức mạnh của nền kinh tế và sức mạnh của chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế không hoạt động tốt, triển vọng giá tiền tệ sẽ tồi tệ hơn. Đồng tiền yếu hơn so với đồng bạc xanh vì Cục Dự trữ Liên bang sẽ cố gắng kích thích nền kinh tế với lãi suất âm. Khi USD suy yếu, AUD / USD mạnh lên.

Yếu tố thứ hai có thể ảnh hưởng đến triển vọng giá của AUD / USD là tình trạng của Fed. Khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại, bạn có thể mong đợi sự suy yếu của AUD / USD. Khi nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt hơn, bạn có thể mong đợi tiền tệ sẽ tăng cao hơn.

Một điều khác có thể tác động đến triển vọng giá tiền tệ là lãi suất thị trường Forex. Nếu lãi suất tăng mạnh, AUD / USD cũng sẽ tăng và ngược lại.

Khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất hiệu quả, AUD / USD sẽ giảm. Nhìn vào các chuyển động của AUD / USD trong hai tháng qua. Nó đã cho thấy một sự đi lên khi lãi suất ở mức cao nhất, nhưng nó đã giảm kể từ đó.

Cuối cùng, hãy nhìn vào sức mạnh của tiền tệ ở châu Á. Việc tăng AUD / USD sẽ dễ dàng hơn nhiều ở khu vực châu Á. Điều đó có nghĩa là nếu AUD / USD sẽ giảm, nó sẽ mạnh hơn ở châu Á so với bất kỳ nơi nào khác.

Vì vậy, trước khi bạn quyết định đầu tư vào loại tiền nào, hãy thử và xem AUD / USD mạnh như thế nào ở châu Á. Đó là bởi vì sức mạnh của AUD / USD sẽ được phản ánh trong sức mạnh của triển vọng giá Đô la Úc. Nó luôn luôn là câu chuyện giống như nhiều năm trước khi USD mạnh hơn Đô la Úc và dễ bị tổn thương trước những thay đổi trên toàn thế giới.